Scientific work

Наукові інтереси: штучні нейронні та нейронечіткі мережі, нечіткі множини, імунні системи, експертні системи, прикладне застосування інтелектуальних технjлогій в інформацінійній безпеці, медицині, економіці, телекомунікаціях.

Наукометричні системи, бази даних та спільноти:

Scopus (Author ID 55645302100)

Google Scholar

РИНЦ (Author ID 687811)

ORCID (0000-0001-6737-7134)

Researchgate

Укрпатент

Монограії:

Васюра А.С., Мартинюк Т.Б., Куперштейн Л.М. Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 175 с.